Ta med ett traditionella personsökningsnätet tillbaka till livet

[Jelmer] upptäckte nyligen sin gamla personsökare mitt i ett drag, liksom bestämde sig för att säga upp det så mycket som återupplevde sina förtjusta minnen att få en sida. Han fann snart att personsökarens nummer inte längre var aktivt såväl som personsökarens nätverk var helt stängt av. För att få sin personsökare tillbaka till livet, utvecklade [Jelmer] sin egen OpenWrT-baserade personsökningsbasstation som emulerar Pocsag RF Pager-protokollet.

[Jelmer] öppnade upp sin personsökare såväl som började probing signaler för att bestämma vilket protokoll som den personsökare som användes. Snart upptäckte han RF-mottagaren såväl som avkodare IC som implementerar POCSAG PAGER-protokollet. [Jelmer] började gå igenom den glesa Pocsag-dokumentationen samt monterad tillräcklig information för att implementera protokollet själv.

[Jelmer] utnyttjade en HLK-RM04 WIFI-routermodul för hjärnan i sin byggnad, som pratar med en Atmeg som styr en SI4432 RF-sändtagare. Routern kör OpenWrt såväl som producerar POCSAG-hanteringssignaler som sänds av SI4432 IC. [Jelmer] utnyttjade effektivt den här konfigurationen för att skicka hantera signaler till ett antal personsökare som han hade till hands, liksom planer på att använda konfigurationen för att skicka anpassningsbara varningar i framtiden. [Jelmer] noterar att den här gadgeten kan vara olaglig i många länder, så som alltid, inspektera regionala frekvensomsättningar samt lagstiftningar innan det gäller detta projekt. Kontrollera videon efter pausen där en personsökare initialiseras av [Jelmer] s sändare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *