Sätta en digital bildram för att fungera

[TOBE] delar levande boende med några andra människor, så han utvecklade det här verktyget för att hjälpa dem att kommunicera. Med hjälp av en Samsung SPF-83V WiFi aktiverad bildram, har han gjort ett centralt läge för saker som köpråd och meddelanden. Han använder PHP för databasen och komponerar allt till en bild med GD. Varje 15 minuter körs ett Cron-jobb som trycker på den uppdaterade bilden till bildramen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *