Bygga stora skärmar med LED-remsor

Bygga RGB LED-skärmar är en av de mest fascinerande programmering samt tekniska svårigheter vi ser här på Hackaday. Inte bara har skaparna av stora skärmar samt LED-kuber att erbjuda med kraftkraven att köra en hel del lysdioder, men det finns också problemet med att få bildfrekvensen som är tillräckligt med att skärpa video. Det är en icke-trivial uppgift, men [Paul Stoffregen] har en fascinerande lösning. Han komponerade ett LED-bandbibliotek som kan hantera åtta meter långa LED-remsor som likaledes kan användas på DAISY-kedjade Teensy 3.0 mikrokontroller för riktigt stora skärmar.

[Paul] s LED-bibliotek arbetar med LED-remsor baserat på WS2811 LED-styrenheten IC. Dessa marker är de mest typiska styrenhetschipsna för de individuellt styrbara LED-remsorna du kan upptäcka hos Adafruit eller många kinesiska återförsäljare. Biblioteket behöver DMA-överföring till skärmbilder, så om du vill utveckla en ginormös RGB LED-skärm, kanske du vill hämta några av [Paul] s Teensy 3.0 Boards

[Paul] producerade också en bearbetningsapp som tar en videodata samt gör det till seriell data för hans LED-bandbibliotek. Du kan inspektera en video av den här appen, biblioteket, såväl som en 60 × 32 RGB LED-skärm efter pausen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *